Dr. Sipos Béla egyéni ügyvéd, az Ön jogi tanácsadója 9024 Győr, Bem tér 9/B. 1/2. Tel.: +36-30-4512-152 E-mail: office@drsiposbela.hu
Hitvallás és etika
Ügyvédi irodám a hatályos ügyvédi törvény és ügyvédi etikai szabályzat szerint jár el, melynek fő kitételei:
  • az ügyvédi munka egyik legfontosabb pillére az ügyfelekhez fűződő bizalmi viszony kialakítása, fenntartása. Ennek elérése érdekében az ügyvédi iroda munkatársai felelősséggel tartoznak az ügyfelek személyes adatainak védelméért, illetve a tudomásukra jutott ügyvédi titkokat kötelesek megőrizni.
  • az ügyvédi iroda ügyfelei személyes adatait csak és kizárólag célhoz kötötten rögzíti és tárolja.
  • az ügyvéd a Magyarország valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat.
  • az ügyvéd minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét.
  • az ügyvéd tevékenysége gyakorlása során szabad és független.
  • az ügyvéd nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely ügyvédi függetlenségét veszélyezteti.
  • az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia.
  • az ügyvéd tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.
  • az ügyvéd nem működhet közre, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.