Dr. Sipos Béla egyéni ügyvéd, az Ön jogi tanácsadója 9024 Győr, Bem tér 9/B. 1/2. Tel.: +36-30-4512-152 E-mail: office@drsiposbela.hu
Szakterületek
Gazdasági jog
 • cégalapítás teljes lebonyolítása, társasági dokumentáció elkészítése
 • teljes körű jogi képviselet
 • cégek átalakulásának (szétválás, kiválás, beolvadás, egyesülés) lebonyolítása
 • jogi átvilágítás és tanácsadás
 • végelszámolás során jogi tanácsadás és adminisztráció
 • szerződéskötések előkészítése és képviselet a kapcsolódó tárgyalások során
 • jogi képviselet végrehajtási, csőd- és felszámolási eljárásokban
 • peres- és peren kívüli képviselet
Munkajog
 • munkaszerződések készítése
 • egyedi titoktartási és versenykizáró megállapodások kidolgozása
 • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentáció elkészítése
 • munkaügyi perek során bíróság, és az ellenérdekű fél előtti képviselet
Családjog
 • házassági bontóperek, házassági vagyonjogi perek
 • gyermekelhelyezési, és kapcsolattartási perek
 • apasági perek (apaság megállapítása iránti per, apaság vélelmének megdöntése iránti per)
 • gyermektartásdíj perek
 • szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perek
 • házassági szerződések készítése
Ingatlanjog
 • adásvételi, bérleti és használati szerződések készítése, véleményezése
 • képviselet a földhivatal és más hatóságok előtt
 • közös tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás és képviselet
 • társasházalapítás
 • képviselet birtokvédelmi eljárásokban, elbirtoklással, illetve szolgalmi joggal kapcsolatos ügyekben